Instytut

Władze

Dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej
Prof. dr hab. Joachim Diec
dyżur: wtorek, 9.45-11.15, pok. 115


tel. 12 623 77 30

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych IRiEW
dr Agnieszka Malska-Lustig

Dyżur: czwartek, 9.45-11.15, pok. 124

tel. 12 623 77 30

Struktura instytutu

 • Zakład Rosjoznawstwa - kadra
   
 • Katedra Kultury Bizantyńsko-Prawosławnej - kadra
   
 • Zakład Nowożytnej Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych - kadra
   
 • Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim - kadra
   
 • Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej - kadra