Międzynarodowa konferencja naukowa "Czas w kulturze rosyjskiej"

Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej UJ serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową "Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре", która odbędzie się w Krakowie,
w dniach 20-21 września br. 
Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad swoistymi dla kultury rosyjskiej formami konceptualizacji czasu w literaturze, sztuce, języku, myśli filozoficznej, obyczaju i życiu społecznym w różnych epokach. Refleksja nad określoną kulturowo ideą czasu to jedna z dróg do zrozumienia rosyjskiej wizji człowieka, charakteru relacji międzyludzkich, roli sztuki w życiu człowieka i hierarchii wartości urzeczywistnianych w tej kulturze.  

Więcej o konferencji

Program (Программа)

Studiuj z nami w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej!

Rozpocznij studia w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ: 

1. dwa kierunki studiów:
Rosjoznawstwo i Studia eurazjatyckie

2. Historia, polityka, gospodarka i kultura Rosji, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej

3. intensywna nauka języka rosyjskiego metodą komunikacyjną, prowadzona przez własną kadrę lektorską!

4. dynamiczne Koło naukowe! 

5. szansa poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez: 

a. udział w Szkołach Zimowych i Letnich w Rosji
b. wyjazdy studyjne: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kirgistan - w trakcie realizacji;
c. obozy naukowe "Quo vadis Rosjo?";
d. praktyki podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nie zwlekaj! Już teraz dołącz do grona naszych studentów!

Eurazja studenckim okiem

Zbrojenia a sprawa rosyjska: Władimir Putin, Siergiej Szojgu i korporacja ROSTECH. Zapraszamy do lektury obszernej analizy Krystiana Pachuckiego-Włoska, pt. Sektor zbrojeniowy i jego konsolidacja szansą na uzdrowienie rosyjskiego przemysłu.

Tekst rozpoczyna projekt Eurazja Studenckim Okiem - serię analiz, dokonywanych przez studentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, a dotyczących najistotniejszych problemów świata eurazjatyckiego. Projekt jest współorganizowany przez Koło Naukowe Eurazja

Artykuł można ściągnąć tutaj lub przeczytać w zakładce: http://www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/eurazjastudenckimokiem

Aktualności