Praktyki na Forum w Krynicy - rekrutacja do 14 maja

Serdecznie zapraszamy do udziału w praktykach studenckich podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz VIII Festiwalu Biegowego (4-10 września 2017r.). 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres: michal.kurylowicz@uj.edu.pl najpóźniej do niedzieli, 14 maja br.

Szczegółowej informacji na temat praktyk udziela pod wspomnianym adresem koordynator UJ ds. praktyk na Forum w Krynicy, Dr Michał Kuryłowicz.

Regulamin praktyk

Więcej na temat Forum w Krynicy: 
http://www.forum-ekonomiczne.pl/