Harmonogram zajęć i sesja

Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2017/18

Sekretariat Instytutu Rosji i Europy Wschodniej informuje, iż począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 harmonogram będzie udostępniony wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb. 

Instrukcja udostępniania harmonogramu

1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
2. Wybierz katalog
3. Wybierz jednostkę ->wpisz: Instytut Rosji i Europy Wschodniej następnie -> przedmioty
4. Wybierz grupę przedmiotów (OBOWIĄZKOWE, FAKULTATYWNE) dla danego kierunku i roku studiów 
5. Wybierz > zobacz plany zajęć tej grupy
6. Wybierz semestr zimowy/letni
7. Wybierz zaawansowane ustawienia> pokaż nazwy przedmiotu>zastosuj

Sesja egzaminacyjna - semestr zimowy 2017/18

SESJA ZIMOWA POPRAWKOWA 2017/2018

DR HAB. MAŁGORZATA ABASSY, PROF.UJ
22.02.2018, godz. 13.00-14.30, sala 103
wszystkie przedmioty

PROF. DR HAB. JOACHIM DIEC
20.02.2018, godz. 9.45, gabinet 115
wszystkie przedmioty

DR HAB. ANDRZEJ DUDEK
22.02.2018, godz. 14.00-16.00, sala 101
Antropologia kultury rosyjskiej
23.02.2018, godz. 14.00-16.00, sala 101
Metodologia badań kulturoznawczych
Antropologia rosyjskiej codzienności

DR HAB. JERZY GORDZIEJEW
19.02.2018, godz. 13.00-14.30, gabinet 117
wszystkie przedmioty

PROF. DR HAB. HANNA KOWALSKA-STUS
23.02.2018, godz. 12.00, gabinet, 123
wszystkie przedmioty

DR AGATA KRZYWDZIŃSKA
20.02.2018, godz. 11.30-13.00, sala 103
wszystkie przedmioty

DR LIDIA MACHETA
22.02.2018, godz. 11.00-12.00, sala 101
wszystkie przedmioty

DR AGNIESZKA MALSKA- LUSTIG
19.02.2018, godz. 9.00-10.30, sala 105
Język rosyjski, I rok, rosjoznawstwo
20.02.2018, godz. 9.00-11.00, sala 105
Język rosyjski, II rok, rosjoznawstwo