Relacja z wyjazdu: Kirgistan 2018

W dniach 21-31 października 2018 r. studenci Instytutu Rosji i Europy Wschodniej (studia eurazjatyckie) oraz Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu (studia dalekowschodnie – moduł Azja Centralna), pod opieką dr Michała Kuryłowicza oraz dr Elżbiety Żak, mieli okazję uczestniczyć w dydaktyczno-integracyjnym wyjeździe do Kirgistanu.

Głównym założeniem podróży, organizowanej pod auspicjami Koła Naukowego "Eurazja", było skonfrontowanie wiedzy zdobytej na uniwersytecie z zastaną na miejscu rzeczywistością. 

Szczegółowa relacja oraz zdjęcia z wyjazdu

Studiuj z nami w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej!

Rozpocznij studia w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ: 

1. dwa kierunki studiów:
Rosjoznawstwo i Studia eurazjatyckie

2. Historia, polityka, gospodarka i kultura Rosji, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej

3. intensywna nauka języka rosyjskiego metodą komunikacyjną, prowadzona przez własną kadrę lektorską!

4. dynamiczne Koło naukowe! 

5. szansa poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez: 

a. udział w Szkołach Zimowych i Letnich w Rosji
b. wyjazdy studyjne: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kirgistan - w trakcie realizacji;
c. obozy naukowe "Quo vadis Rosjo?";
d. praktyki podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nie zwlekaj! Już teraz dołącz do grona naszych studentów!

Eurazja studenckim okiem

Zbrojenia a sprawa rosyjska: Władimir Putin, Siergiej Szojgu i korporacja ROSTECH. Zapraszamy do lektury obszernej analizy Krystiana Pachuckiego-Włoska, pt. Sektor zbrojeniowy i jego konsolidacja szansą na uzdrowienie rosyjskiego przemysłu.

Tekst rozpoczyna projekt Eurazja Studenckim Okiem - serię analiz, dokonywanych przez studentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, a dotyczących najistotniejszych problemów świata eurazjatyckiego. Projekt jest współorganizowany przez Koło Naukowe Eurazja

Artykuł można ściągnąć tutaj lub przeczytać w zakładce: http://www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/eurazjastudenckimokiem

Aktualności